Digitala lösningar inom ekonomi- och verksamhetsstyrning

Våra program är effektiva, kvalitetshöjande och användarvänliga. Vi vågar lova både ökad kvalitet, ett roligare arbetssätt och mer tid över till annat! Ta referenser, jämför oss - det tål vi!

 

Fastighet
Fastighet

Fastighetskoncern

Fastighet

Fastighetskoncerner präglas av en komplexitet i sin organisationsstruktur med många bolag och kan därför dra stor nytta av våra program. En tydlig översikt, flexibilitet att hantera koncernbolagens olika behov såsom t.ex. olika kontoplaner, en lättarbetad koncernstruktur – detta löser våra program enkelt. Vi erbjuder mallar och rapporteringsverktyg specifikt utformade för er verksamhet.

 

  • Byggt för komplexa organisationer
  • Hanterar med lätthet olikhet inom organisationen
  • Flexibla och dynamiska program
Läs mer
Bank
Bank

Bank

 

Bank

Våra program förenklar rapporteringen inom banksektorn. Allt på ett ställe, ett enklare sätt att bygga upp rapporter, stämma av och verifiera samt kommunicera med revisorerna – det erbjuder COPE. Vi hanterar banksspecifika filer, erbjuder mallar och rapporteringsverktyg och ger stöd i just era processer. 

 

  • Byggt för enkelhet och användarvänlighet
  • Hanterar med lätthet komplexitet i underliggande system
  • Flexibla och dynamiska program
Läs mer
Privata företag
Privata företag

Privata företag & koncerner

 

Privata företag

Våra program förenklar rapporteringen. Flexibilitet som underlättar både för det stora och lilla bolaget, och processtöd som gör arbetet roligare med mer tid för analys. Allt på ett ställe, ett enklare sätt att bygga upp rapporter, stämma av och verifiera samt kommunicera med revisorerna – det erbjuder COPE. Koncerner som är mer komplexa i sin struktur hanteras också med lätthet i våra program. Vi erbjuder mallar och rapporteringsverktyg specifikt utformade för er verksamhet och ger stöd i just era processer.

 

  • Passar både det lilla företaget och den stora koncernen
  • Hanterar med lätthet olikhet inom organisationen
  • Flexibla och dynamiska program
Läs mer