Sprunget ur offentlig sektor,
för offentlig sektor

Allting började med Kommunresurs. I våra roller inom kommunen saknade vi system som var gjorda för offentlig sektor på riktigt. Inte anpassade till, inte lite skruvade på för att fungera, utan gjorda för offentlig sektor på riktigt. För de processerna som finns där och för den komplexiteten som finns i de organisationerna. Därför startade vi Kommunresurs och byggde programmen vi själva saknat. Därifrån har det växt sig större, och den flexibilitet våra program erbjuder, i kombination med användarvänligheten, har gjort att vi gått utanför offentlig sektor och nu erbjuder våra program till fler branscher. 

 

Våra kommande program är också de framtagna från behov vi sett, och vi bygger fortsatt det vi själva saknat. Vill ni ha en leverantör som är dedikerade till er, till er verksamhet och era behov - då har ni kommit rätt! 

Kommun
Kommun

Kommuner och kommunala bolag

 

Kommuner & kommunala bolag

Allt började med Kommunresurs och kommuners behov. I plattformen Kommunresurs samlar vi våra program framtagna för just kommuner och de kommunala bolagen. Programmen hanterar de processer som finns både inom primärkommun men också bolagens perspektiv, och inte minst i det samspel som finns mellan samtliga parter i kommunkoncernen.

 

 • Byggt för kommuners & kommunala bolags processer
 • Hanterar den flexibilitet som kommunen och kommunkoncernen kräver
 • Passar allt från den minsta till största kommunen!
Läs mer
Region
Region

Regioner och regionala bolag

Regioner & regionala bolag

Regioners komplexa verksamhet är något våra program hanterar med lätthet – både de skilda verksamheternas natur men också uppdelningarna inom en verksamhet och antalet personer som behöver kunna samverka på ett effektivt sätt. Programstrukturerna är byggda utifrån den komplexiteten och förenklar vardagen inom dessa områden. Programmen är skalbara och innebär en flexibilitet som gör att de passar både för regionen som helhet men också den mindre förvaltningen eller ett bolag – och samverkan parterna emellan!

 

 • Hanterar komplexa organisationer
 • Byggt för många användare
 • Flexibla och dynamiska program för processer i offentliga organisationer
Läs mer
Myndighet
Myndighet

Statliga myndigheter & statliga bolag

 

Statliga myndigheter & statliga bolag

Statliga myndigheter finns i varierande former och storlekar – vilket våra program hanterar med lätthet. Vi har vårt ursprung i offentlig sektor och vet att verka i politiskt styrda, komplexa organisationer och den flexibilitet som krävs för att kunna arbeta effektivt med processer i den här miljön. Våra program är byggda för att klara både komplexitet och flexibilitet, och ge ytor för samverkan. Lagkrav, detaljerad rapportering, transfereringar, särskilda mallar – allt detta hanterar våra program.

 

 • Hanterar komplexa organisationer
 • Byggt för många användare
 • Flexibla och dynamiska program för processer i offentliga organisationer
Läs mer
Trossamfund
Trossamfund

Trossamfund

 

Trossamfund

Trossamfund i Sverige präglas också av en komplexitet och bredd i sin organisation och kan därför dra stor nytta av våra program. Många delar ska sammanfogas, många personer ska samverka, vikten av att kunna se både delarna och helheten är stor – detta löser våra program med lätthet. Vi erbjuder mallar och rapporteringsverktyg specifikt utformade för er verksamhet och ger stöd i just era processer.

 

 • Hanterar komplexa organisationer
 • Byggt för många användare
 • Flexibla och dynamiska program för processer i offentliga organisationer
Läs mer