Vi bygger det vi själva saknat.
Systemstöd, som det borde vara.

Systemstöd som det borde vara

Låt våra program digitalisera era processer. Programmen är ett stöd genom hela flödet och gör processen körbar, effektiv och överblickbar. Manuella kontroller, oro för avstämningar och fildelning är snart ett minne blott! Genom att låta våra program digitalisera ert arbetsflöde ökar effektiviteten, kvaliteten och säkerheten. 

Vi har i olika yrkesroller upplevt arbetsuppgifter och processer som man med hjälp av teknik och effektivisering kan förbättra och göra mer användarvänliga. Dessa tekniska lösningar bygger vi nu och erbjuder er. Bredden i vår erfarenhet gör att vi kan detaljerna men också de stora processerna, vilket gör att vi hittar effektiva helhetslösningar som passar er verksamhet.

Vi är COPE och
det här är vår story

Vi som grundat COPE har en bred erfarenhet inom ekonomi, speciellt inom områdena verksamhetsstyrning, analys, controlling, redovisning och revision.

Vi saknade systemstöd som fungerade på riktigt, som fungerade för komplexa organisationer, som rymmer både små och stora delar i sina processer. Som ibland rör många personer och ibland endast någon. Systemstöd som var gjort för processen och där man inte behövde justera verkligheten för att passa programmet - det saknade vi. Där föddes COPE och vi började bygga det vi själva saknat - system som innebär ett stöd på riktigt. Välkommen att prova du också! 

Andreas Hasselquist vd

På COPE har vi en bred erfarenhet inom ekonomi och affärsprocesser, vilket gör att vi kan erbjuda systemstöd som effektiviserar och förenklar era arbetsflöden på riktigt. 

Andreas Hasselquist, Johanna Hafström 
Grundare av COPE

 

Vi är lyhörda

Vi på COPE är stolta över vår förmåga att vara lyhörda gentemot våra kunders behov och önskemål. Genom att aktivt lyssna och ta till oss feedback kan vi kontinuerligt anpassa och förbättra våra tekniklösningar för att säkerställa att de möter och överträffar förväntningarna.

Vi är flexibla

Vi på COPE är kända för vår flexibilitet när det gäller att möta kundernas krav och anpassa våra lösningar efter deras unika behov. Genom att vara öppna för förändring och snabbt kunna anpassa oss till nya situationer ser vi till att våra kunder alltid får bästa möjliga service.

Vi är experter

Vi på COPE är experter inom vårt område och har djupgående kunskap inom ekonomi, affärsprocesser och teknik. Genom vårt breda erfarenhets-område kan vi erbjuda våra kunder skräddarsydda och innovativa lösningar som passar deras behov perfekt.

Alternativ text

Vår vision

Att vara det självklara valet inom digital transformation för ekonomi- och affärsprocesser genom innovativa lösningar som förbättrar effektivitet och skapar mervärde för organisationer inom både privat och offentlig sektor.

Vår mission

Att leverera skräddarsydda teknikbaserade lösningar för automatisering, optimering och användarvänlighet inom ekonomi- och affärsprocesser, med ett starkt fokus på att effektivisera och förbättra kundens vardag.

Det är vi som är COPE

Andreas Hasselquist

Grundare | VD

Johanna Hafström

Grundare | CFO

Alvar Markhester

CTO

Martina Löf

Kundansvarig

Louise Hasselquist

Kundtjänst | Ekonomi

Melvin Palmquist

Utvecklare

Philip Hilding

Utvecklare

Isac Rasmusson

Utvecklare

Hugo Dahlgren

Utvecklare

Fredrik Thelin

Utvecklare

Joel Pedersen

Utvecklare

Alternativ text

TÄNK OM ALLA VÅRA KUNDER HADE ERT PROGRAM, SÅ ENKELT DET SKULLE BLI DÅ!

Revisor i Västerviks kommun