Ordning och reda - allt på ett ställe!

COPE Verksamhet tar alla era listor, filer, idéer och kom-ihåg-lappar och placerar dom i ett lättanvänt systemstöd - ett verksamhetsstöd som ger en överblickbar bild över informationen och styr vem som får ta del av den. Glöm personbundenhet och krångel med att dela - här finns allt på ett ställe! 

Boka demo
cope business system

 En effektivare arbetsdag

COPE

VERKSAMHET

Ett digitalt verksamhetsstöd som samlar information på ett ställe. COPE Verksamhet samlar den dokumentation som tidigare funnits spridd i organisationen - i andra system, listor, excelfiler m.m. - i ett systemstöd och möjliggör då ett mer strukturerat arbete. Informationen tillgängliggörs för samtlig behörig personal och presenteras också visuellt och analytiskt för bättre nytta. Informationen och kategoriseringen av denna blir inte längre personbunden och risken för informationsglapp minskar. Hanteringen av information görs både säkrare, mer effektiv och med ökad kvalitet.

  1. Samlar all information på ett ställe
  2. Behörighetsstyrning för säker åtkomst
  3. Mer lättarbetad och effektiv vardag

Så här fungerar programmet

I samråd med er organisation sätter vi upp verksamhetsstödet så att det passar just er. Vilka filer, listor, sammanställningar, information, dokument använder ni runtom i organisationen som skulle kunna passa att få in i COPE Verksamhet? De allra flesta tror vi, och när det väl är definierat justerar vi er miljö så att den fungerar för just era behov. Behörighetsstyrning, åtkomst till rätt information för rätt personer, samarbeta kring dokumentation – det har aldrig varit enklare!

  1. All dokumentation kartläggs och alla behov identifieras
  2. Alla arbetsmoment och all information får en plats i programmet
  3. Allt finns samlat på ett ställe!