Upplev kraften med
COPE Bokslut

Vårt användarvänliga program digitaliserar bokslutsarbetet och skapar kvalitet och effektivitet i processen, avstämningarna och rapporteringen. 

Boka demo
cope business system

 Optimera arbetsdagen med hjälp av programmet  

COPE

BOKSLUT

Säg hejdå till delade mappar och manuell avstämning! Vårt program digitaliserar bokslutsprocessen och ökar både kvaliteten och effektiviteten. Genom att använda teknik för sammanställningar, avstämningar och kontroll görs processen säkrare. Både användare och ansvarig kan fokusera på det väsentliga - innehållet och underlagen - istället för att stämma av att rätt information finns på rätt ställe, det gör programmet automatiskt!

 1. Rapportmodul för årsredovisning
 2. Samarbete med revisorerna
 3. Integrerar mot ert ekonomisystem

Så här fungerar
programmet

Arbetet initieras genom att systemansvarig skickar uppgifter till berörda personer, direkt via programmet, om vad som ska göras och när det ska vara klart. Systemansvarig kan enkelt följa arbetets gång och färdigställandegrad. En tydlig process där det finns en naturlig kedja och nästa steg initieras automatiskt - ingenting faller mellan stolarna.

 1. Skapa period, läs in saldobalanser via fil eller integration
 2. Fördela konton, dokumentera och analysera
 3. Bygg rapporter, bjud in revisorerna för granskning. Klart!

COPE Bokslut ger mer

COPE Bokslut är mer än bara avprickning, mer än bara avstämning, mer än bara saldobalanser. Använd ytterligare en koddimension för att bryta ner konton på kostnadsställe eller förvaltning, använd den tredje koddimensionen för att bryta ner kontokombinationen ytterligare en nivå. Blanda kontodelar och grupperingar på ett sätt som ger mest hjälp i er organisation och fördela ut till rätt personer! Låt det heller inte stanna vid konton, utan använd uppgiftsvyn för att hantera alla övriga moment i bokslutsarbetet, biblioteket för att samla och förmedla information, rapporterna för att få ihop resultat, balans och noter med ett par klick. Givetvis finns det stöd för allt från förvaltningsberättelse till signering i rapportmodulen. 

Oavsett om ni är en ensam användare eller hundratals finner ni värde i vårt program. Hantera den lilla organisationen där man gör allt arbete tillsammans eller den stora med tydlig uppdelning, sekretessläge och attestnivåer.  Flexibilitet efter behov!

 1. Flexibel nedbrytning på flera koddelar
 2. Blanda kontodelar och grupperingar fritt
 3.   Mycket funktionalitet utöver avstämningar

Flexibel rapportmodul

Oavsett om ni använder branschmallar hela vägen eller har byggt era egna rapporter stöder vår rapportmodul arbetet. Det är lätt att sätta upp sin rapportmall precis så som man vill ha den och därefter kunna njuta av ett automatiserat flöde. Rapporterna uppdateras direkt vid inläsning av saldon. Nothantering, tilläggsupplysningar och textavsnitt hanteras enkelt i modulen. Även revisorn kan sköta sitt arbete via rapportmodulen – både avseende granskning och revisorsutlåtande. Givetvis hanterar programmet olika kontoplaner, kontogruppering, manuell inmatning och inbyggda avstämningar.

 1. Automatisk uppdatering av saldon
 2. Rapportmallar utifrån branschstandard, möjlighet till egna mallar
 3.   Från förvaltningsberättelse till signatursida - hela          årsredovisningen täcks i modulen

Integrera koncernmodulen till bokslutsprogrammet

Vill du ta bokslutsarbetet till nästa nivå, och integrera det med vår koncernmodul för smidigare utredningar av differenser, komma fram till elimineringar och mellanhavanden på ett enkelt sätt och se på när siffrorna konsoliderar sig automatiskt från de olika parterna? Då ska du titta lite närmre på vår koncernmodul!