Digitala lösningar och konsulttjänster för processer inom ekonomi- och verksamhetsstyrning

Våra program är enkla att komma igång med och lätta att använda! De innebär varken tidsödande implementation eller långa utbildningsinsatser, ni kan utan problem vara igång samma dag som demo-visningen. Vi har inte något köpkrav vid demo, ger alltid prisförslag direkt och har heller inte någon bindningstid. Vi vill att våra kunder stannar för att dom är nöjda!

Bokslut
Bokslut

Säg hejdå till delade mappar och manuell avstämning! Vårt program digitaliserar bokslutsprocessen och ökar både kvaliteten och effektiviteten

 

Programbeskrivning

COPE Bokslut är programmet som möjliggör en digital, kvalitativ och tidsbesparande bokslutsprocess, där specifikationer till konton, avstämningar och kontoanalys sker på ett effektivt och överblickbart sätt. Kommunikation med revisor sker direkt i programmet, och granskningen kan påbörjas i takt med att avstämningarna blir klara, vilket kortar revisionsprocessen. Rapportmodulen ger er en fullständig månads-, delårs- eller årsredovisning – från förvaltningsberättelse till RR och BR med tillhörande notapparat till revisorsutlåtande – med ett knapptryck. Det finns stöd för såväl branschspecifika som egna mallar, och allt material exporteras enkelt. Därtill erbjuder vi både integration mot ert ekonomisystem alternativt filinläsning med smidig hantering. COPE Bokslut passar såväl den lilla organisationen som den stora koncernen med många användare.

 

 • Rapportmodul för årsredovisning
 • Samarbete med revisorerna
 • Integrerar med ert ekonomisystem
Läs mer
Koncern
Koncern

Ett enkelt och processbaserat koncernflöde, från differenser till automatiserade rapporter.

 

Programbeskrivning

COPE Koncern tar organisationen hela vägen från att reda ut differenser och komma fram till mellanhavande, till konsoliderade rapporter. Programmet ger stöd hela vägen och är enkelt att överblicka, både för enskild part, centralt ansvariga och revisorn som ska granska. Underkoncerner, övervärden och koncernverifikat - allt du behöver för att konsolidera på ett enklare sätt finns i COPE Koncern. 

 

 • Red ut ev. differenser och kom fram till mellanhavanden
 • Synkronisera resultat, balans och noter till koncernrapporten
 • Hantera koncernverifikat och konsolidera räkenskaperna
Läs mer
Internkontroll
Internkontroll

Bättre koll på riskerna med COPE Internkontroll

 

Programbeskrivning

God kontroll, ordning och reda behövs i alla organisationer. Att ha en överblick över alla risker är en förutsättning för att arbeta proaktivt och förebygga fel och avvikelser. Genom en tydlig process i vårt internkontrollprogram samlas allt på ett och samma ställe och med lätthet skapas kontroll över flödet och riskerna. Det skapar trygghet och förbättrar kvaliteten!

 

 • Överblick över alla risker
 • Enighet i organisationen om riskvärden
 • Enkel uppföljning och analys
Läs mer
Verksamhet
Verksamhet

Ordning & reda - allt på ett ställe!

 

Programbeskrivning

COPE Verksamhet tar era listor, filer, idéer och kom-ihåg-lappar och placerar dom i ett lättanvänt systemstöd. Ett verksamhetsstöd som ger en överblickbar bild över informationen och styr vem som får ta del av den. Glöm personbundenhet och krångel med att dela - här finns allt på ett ställe!

 

 • Samlar all information på ett ställe
 • Behörighetsstyrning för säker åtkomst
 • Mer lättarbetad och effektiv vardag
Läs mer