Statliga myndigheter & statliga bolag

Våra program är enkla att komma igång med och lätta att använda! De innebär varken tidsödande implementation eller långa utbildningsinsatser, ni kan utan problem vara igång samma dag som demo-visningen. Vi har inte något köpkrav vid demo, ger alltid prisförslag direkt och har inte heller någon bindningstid. Vi vill att våra kunder stannar för att dom är nöjda! 

Program för statliga myndigheter och statliga bolag återfinns i plattformen Kommunresurs, som är framtagen för offentlig sektor. Ursprunget är offentlig sektor, för de processerna som finns där och för den komplexiteten som finns i de organisationerna.

Boka demo

KOMMUNRESURS

BOKSLUT

Kommunresurs Bokslut är programmet som möjliggör en digital, kvalitativ och tidsbesparande bokslutsprocess, där specifikationer till konton, avstämningar och kontoanalys sker på ett effektivt och överblickbart sätt. Kommunikation med revisor sker direkt i programmet, och granskningen kan påbörjas i takt med att avstämningarna blir klara, vilket kortar revisionsprocessen. Rapportmodulen ger er en fullständig månads-, delårs- eller årsredovisning – från förvaltningsberättelse till RR och BR med tillhörande notapparat till revisorsutlåtande – med ett knapptryck. Det finns stöd för såväl branschspecifika som egna mallar, och allt material exporteras enkelt. Därtill erbjuder vi både integration mot ert ekonomisystem alternativt filinläsning med smidig hantering. Kommunresurs Bokslut passar såväl den lilla organisationen som den stora koncernen med många användare.

 1. Rapportmodul för årsredovisning
 2. Samarbete med revisorerna
 3. Integrerar mot ert ekonomisystem

KOMMUNRESURS

KONCERN

Kommunresurs Koncern tar organisationen hela vägen från att reda ut differenser och komma fram till mellanhavande, till konsoliderade rapporter. Programmet ger stöd hela vägen och är enkelt att överblicka, både för enskild part, centralt ansvariga och revisorn som ska granska. Underkoncerner, övervärden och koncernverifikat - allt du behöver för enklare konsolidering finns i Kommunresurs Koncern.

 1. Red ut ev. differenser och kom fram till mellanhavanden
 2. Synkronisera resultat, balans och noter till koncernrapporten
 3. Hantera koncernverifikat och konsolidera räkenskaperna

KOMMUNRESURS

INTERNKONTROLL

God kontroll, ordning och reda behövs i alla organisationer. Att ha en överblick över alla risker är en förutsättning för att arbeta proaktivt och förebygga fel och avvikelser. Genom en tydlig process i vårt internkontrollprogram samlas allt på ett och samma ställe och med lätthet skapas kontroll över flödet och riskerna. Det skapar trygghet och förbättrar kvaliteten!

 1. Överblick över alla risker
 2. Enighet i organisationen om riskvärden
 3. Enkel uppföljning och analys

KOMMUNRESURS

VERKSAMHET

Kommunresurs Verksamhet tar era listor, filer, idéer och kom-ihåg-lappar och placerar dom i ett lättanvänt systemstöd. Ett verksamhetsstöd som ger en överblickbar bild över informationen och styr vem som får ta del av den. Glöm personbundenhet och krångel med att dela - här finns allt på ett ställe!

 1. Samlar all information på ett ställe
 2. Behörighetsstyrning för säker åtkomst
 3. Mer lättarbetad och effektiv vardag

Update cookies preferences