Bank

Våra program är effektiva, kvalitetshöjande och användarvänliga. Vi vågar lova både ökad kvalitet, ett roligare arbetssätt och mer tid över till annat! Ta referenser, jämför oss - det tål vi!

Boka demo

COPE

BOKSLUT

COPE Bokslut är programmet som möjliggör en digital, kvalitativ och tidsbesparande bokslutsprocess, där specifikationer till konton, avstämningar och kontoanalys sker på ett effektivt och överblickbart sätt. Kommunikation med revisor sker direkt i programmet, och granskningen kan påbörjas i takt med att avstämningarna blir klara, vilket kortar revisionsprocessen. Rapportmodulen ger er en fullständig månads-, delårs- eller årsredovisning – från förvaltningsberättelse till RR och BR med tillhörande notapparat till revisorsutlåtande – med ett knapptryck. Det finns stöd för såväl branschspecifika som egna mallar, och allt material exporteras enkelt. Därtill erbjuder vi både integration mot ert ekonomisystem alternativt filinläsning med smidig hantering. COPE Bokslut passar såväl den lilla organisationen som den stora koncernen med många användare.

  1. Tydlig avstämningsyta och allt på ett ställe
  2. Samarbete med revisorerna
  3. ENkel filinläsning från ekonomisystem

COPE

KONCERN

COPE Koncern tar organisationen hela vägen från att reda ut differenser och komma fram till mellanhavande, till konsoliderade rapporter. Programmet ger stöd hela vägen och är enkelt att överblicka, både för enskild part, centralt ansvariga och revisorn som ska granska. Underkoncerner, övervärden och koncernverifikat - allt du behöver för enklare konsolidering finns i COPE Koncern.

  1. Red ut ev. differenser och kom fram till mellanhavanden
  2. Synkronisera resultat, balans och noter till koncernrapporten
  3. Hantera koncernverifikat och konsolidera räkenskaperna

Update cookies preferences