Upplev kraften med COPE Bokslut

Vårt användarvänliga program digitaliserar bokslutsarbetet och skapar effektivitet och kvalitet i processen, avstämningarna och rapporteringen. 

 

Boka demo
cope business system

COPE

BOKSLUT

Vårt program för internkontroll underlättar hela processen. Området är för många något väldigt abstrakt och svårt. Vårt program förenklar processen och hjälper användarna att koncentrera sig på vad som faktiskt behöver göras. Programmet tar dig genom riskanalysen till internkontrollplanen och erbjuder också möjlighet till avvikelserapportering.

  1. Integrera alla avdelningar i företaget
  2. Koppla ihop appar från 3:e part
  3. En kontrollpanel oavsett skärmstorlek

Så här fungerar
programmet

Arbetet initieras genom att systemansvarig skickar uppgifter till berörda personer, direkt via programmet, om vad som ska göras och när det ska vara klart. Systemansvarig kan enkelt följa arbetets gång och färdigställandegrad. En körbar process där det finns en naturlig kedja och nästa steg initieras automatiskt - ingenting faller mellan stolarna.

  1. Integrera alla avdelningar i företaget
  2. Koppla ihop appar från 3:e part
  3. En kontrollpanel oavsett skärmstorlek

Flexibel rapportmodul

Oavsett om ni använder branschmallar hela vägen eller har byggt era egna rapporter stöder vår rapportmodul arbetet. Det är lätt att sätta upp sin rapportmall precis så som man vill ha den och därefter kunna njuta av ett automatiserat flöde. Rapporterna uppdateras direkt vid inläsning av saldon, nothantering, tilläggsupplysningar och textavsnitt hanteras enkelt i modulen och även revisorn kan sköta sitt arbete via rapportmodulen – både avseende granskning och revisorsutlåtande. Givetvis hanterar programmet olika kontoplaner, kontogruppering, manuell inmatning och inbyggda avstämningar.

Update cookies preferences