COPE hjälper organisationer att digitalisera sina processer

Våra program är effektiva, kvalitetshöjande och användarvänliga. Vi vågar lova både ökad kvalitet, ett roligare arbetssätt och mer tid över till annat! Ta referenser, jämför oss - det tål vi!

Boka demo
cope business system

COPE

Bokslut

Säg hejdå till delade mappar och manuell avstämning! Vårt program digitaliserar bokslutsprocessen och ökar både kvaliteten och effektiviteten. Genom att använda teknik för sammanställningar, avstämningar och kontroll görs processen säkrare. Både användare och ansvarig kan fokusera på det väsentliga - innehållet och underlagen - istället för att stämma av att rätt information finns på rätt ställe, det gör programmet automatiskt!

  1. Rapportmodul för årsredovisning
  2. Samarbete med revisorerna
  3. Integrerar mot ert ekonomisystem

COPE

Koncern

COPE Koncern tar organisationen hela vägen från att reda ut differenser och komma fram till mellanhavanden, till konsoliderade rapporter. Programmet ger stöd hela vägen och är enkelt att överblicka, både för den enskilda parten, den centralt ansvariga och revisorn som ska granska. Underkoncerner, övervärden och koncernverifikat – allt du behöver för enklare konsolidering finns i COPE Koncern.

  1. Red ut ev. differenser och kom fram till mellanhavanden
  2. Synkronisera resultat, balans och noter till koncernrapporten
  3. Hantera koncernverifikat och konsolidera räkenskaperna
Visma och Cope | Kommunresurs ingår samarbetsavtal

PUBLICERAT 2023-07-01

Visma och Cope | Kommunresurs ingår samarbetsavtal

Vi är glada att berätta att Cope | Kommunresurs och Visma har tecknat ett samarbetsavtal. Det innebär att plattformen Kommunresurs nu än mer sömlöst kan integreras med Vismas lösningar. Samarbetet och integrationen gör det möjligt för Kommunresurs kunder att enkelt använda Vismas marknadsledande programvaror för ekonomi. Genom att förenkla integrationen minskas komplexiteten och tidsåtgången för kunder som använder båda systemen, vilket ytterligare förenklar och effektiviserar processer.

Läs mer

 

Ni kommer gilla det, vi lovar!

Vi vill att våra kunder enkelt ska kunna använda våra program fullt ut, utan krångel. Vi bjuder varken på dolda kostnader eller tråkiga överraskningar. När ni är nöjda är vi nöjda!

 

Smidigt

Våra program kräver varken krångliga implementationer eller långa utbildnings-insatser. Det är enkelt att komma igång och skulle det behövas finns tydliga hjälpanvisningar tillgängliga vid varje del i programmen.

Effektivt

Redan från första avstämningstillfälle känner våra kunder av en stor tidsbesparing. Allt samlas på ett ställe och är lättöverskådligt. Arbetsflödet gör att dubbelarbete undviks och kommunikationsvägarna kortas.

Användarvänligt

Våra program är framtagna ur användarens perspektiv. Vad behövs för effektivsera den här processen och hur vill man som användare enklast ta sig igenom processen?
Det är grundbulten i våra program.

   

  

Nöjdhetsgaranti på riktigt.

Inga tråkiga överraskningar eller dolda kostnader! Vi erbjuder testmiljöer utan kostnad eller köpkrav så att ni kan prova programmen i lugn och ro. Vi har heller ingen bindningstid, utan vill att våra kunder stannar för att dom är nöjda!

Boka en rundtur
i våra program

Våra program är framtagna ur användarens perspektiv. Vad behövs för effektivsera den här processen och hur vill man som användare enklast ta sig igenom processen? Det är grundbulten i våra program.

Boka in en online-demo för en rundtur i något eller några av våra program. Gillar du vad du ser sätter vi upp en testmiljö för er där ni kan pröva på själva, helt kostnadsfritt. Inga köpkrav och ingen bindningstid!

 

Smarta lösningar för
upptagna personer

Vi vet hur svårt det kan vara att hitta tid för alla uppgifter på den ständigt växande att-göra-listan. Därför finns COPE. Vi finns här för att hjälpa till, kontakta oss idag

cope business system
Update cookies preferences